หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
   
  
 

กิจกรรมของสถาบันภาษา ม.เกริกโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจัดงานวิชาการร่มพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริกมีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ “ทักษะ การอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน” โดยมี ดร.ดรุณี ชูประยูร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และอาจารย์กรกช ม่วงแกม อาจารย์ประจำสถาบันภาษา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน