หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
   
  
 

กิจกรรมของสถาบันภาษา ม.เกริกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริกเปิดดำเนินการอบรมหลักสูตร Fundamental English Courseสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2557 เวลา 10.00-16.00 น. ห้อง 1411 จำนวน 20 ชั่วโมง มี ดร.ดรุณี ชูประยูร และอาจารย์ปัทมา สุขอาด เป็นวิทยากรบรรยาย Visitors from U.S.A. at Krirk University The President of Krirk University assigned the Director of Krirk University Language Institute to welcome the visitors from the United States of America : Professor Mike Cooper, Professor Annemieke Wiegman, and Dr. Ampika Bansiddhi. Note : Professor Mike Cooper was Dr. Krirk Mangalabruks’s Colleague while he was in Thailand.