หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
   
  
 

กิจกรรมของสถาบันภาษา ม.เกริกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริกบริการวิชาการแก่สังคม

ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2557

ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ดอนเมือง

โดยมี ดร.ดรุณี ชูประยูร อาจารย์ John Chidley อาจารย์ปัทมา สุขอาด และอาจารย์กรกช ม่วงแกม เป็นวิทยากรอบรมในโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพลของสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ