หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
  
 
เปิดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
Wednesday, 06.30.2010, 02:25pm (GMT+7)

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  สามารถทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้
ค่าทดสอบ  300.- บาท  ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริก ชั้น 1 อาคาร ดร.สุวรรณี โทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820 ต่อ 511, 512 

kruli