หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
  
 
เปิดทดสอบ TOEIC
Thursday, 09.08.2011, 04:11pm (GMT+7)

สถาบันภาษาฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกริก ที่สนใจสอบ TOEIC

สามารถลงชื่อของท่านได้ที่สถาบันภาษาฯ  ชั้น  1  อาคาร ดร.สุวรรณี  วันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 10.00 - 18.00 น.  โทรศัพท์  02-9705820 ต่อ 511, 512

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ:

           1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก        700.- บาท  (ต่อ 25 คน)

           2.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกริก  900.- บาท

 
Other Articles:
เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกทุกคณะ ทุกชั้นปี อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (13-09-2010)
เปิดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (30-06-2010)