หน้าหลักเว็บไซต์เกริก

   
  
 
 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรภาษาไทย สำหรับชาวจีน

หลักสูตรนี้เสริมทักษะการฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียนภาษาไทย สำหรับชาวจีนที่เข้ามาศึกษาหรือทำธุรกิจในประเทศไทย เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท


หลักสูตรภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ

หลักสูตรนี้เสริมทักษะการฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียนภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาหรือทำธุรกิจในประเทศไทย เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ใช้เวลาเรียนระดับละ 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับอบรม รับจำนวนจำกัด

อัตราค่าเรียน คนละ 4,500.- บาท