ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก > หอพักนักศึกษา 

ประวัติหอพักพรพระร่วงประสิทธิ์

เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2549 ตั้งอยู่ที่การเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
หอพักพรพระร่วงประสิทธิ์แยกออกเป็น 2 อาคารๆ ละ 5 ชั้น ซึ่งมีจำนวนห้องทั้งหมดอาคารละ 201 ห้อง และสามารถรองรับนักศึกษาได้อาคารละ 804 คน ซึ่งหอพักนี้เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ประวัติหอพักชื่นสุขสันต์

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2544 ตั้งอยู่เลขที่ 142/2 ซอยรามอินทรา 39/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
หอพักชื่นสุขสันต์เป็นหอพักนักศึกษาชาย โดยหอพักมี 5 ชั้น ซึ่งมีจำนวนห้องทั้งหมด 95 ห้อง และสามารถรองรับนักศึกษาได้ 200 คน ซึ่งหอพักนี้เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 

ประชุมหอพักพรพระร่วง วันที่ 30 มิถุนายน 2553
(5 ก.ค. 2553)
ประชุมหอพักพรพระร่วง วันที่ 30 มิถุนายน 2553
 

งานรับขวัญน้องใหม่เข้าหอพัก วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2552
(21 ก.ค. 2552)
งานรับขวัญน้องใหม่เข้าหอพัก วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2552
 

งานทำบุญเลี้ยงพระหอชื่นสุขสันต์ วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2552
(21 ก.ค. 2552)
งานทำบุญเลี้ยงพระหอชื่นสุขสันต์ วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2552
 
 
  กิจกรรมทั้งหมด