ข้อมูลสำนักกิจการนักศึกษา
   งานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 

ภาระหน้าที่ของสำนักกิจการนักศึกษา

ภาระหน้าที่ของสำนักกิจการนักศึกษา คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อจะได้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดังนั้นสำนักกิจการนักศึกษา จึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและนันทนาการหลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษา
ทั้งนี้มิใช่เพียงแต่จะมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและ คุณธรรมตามปณิธานชองมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วุฒิภาวะ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

วิสัยทัศน์

บริการนักศึกษา วินัยและกิจกรรมนำชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
 

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “ นักร้อง...
(21 พ.ค. 2557)
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “ นักร้องลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ บริเวณ Main Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 

สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา เสนอผลงานวิจัย
(16 พ.ค. 2557)
สำนักกิจการนักศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้นำบุคลากรประจำสำนัก เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถ ในการทำงานได้หรือไม่" เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 07:30 - 12:00 น. ณ Centara Grand & Bangkok Convention Center ชั้น 22 Central World จัดโดย Top Gun บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
 

สำนักกิจการนักศึกษา จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื...
(5 มี.ค. 2557)
สำนักกิจการนักศึกษา จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผลการเลือกตั้ง กลุ่ม เพื่อเกริก ทำด้วยใจ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ จอนด้วง นักกรีฑามหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถคว้าเหรียญทอง ประเภทเดินทน ...
(27 ม.ค. 2557)
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ จอนด้วง นักกรีฑามหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถคว้าเหรียญทอง ประเภทเดินทน 10,000 เมตร ชาย เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน และสามารถทำลายสถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้สำเร็จ ด้วยเวลา 46.18 นาที
 

สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
(10 ธ.ค. 2556)
สำนักกิจการนักศึกษา นำโดย นายพลวัฒน์ เร่งรีบ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำเจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษ...
(25 พ.ย. 2556)
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างเนืองแน่น..
 
 
  กิจกรรมทั้งหมด