ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “ นักร้องลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 1”
สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา เสนอผลงานวิจัย
สำนักกิจการนักศึกษา จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ จอนด้วง นักกรีฑามหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถคว้าเหรียญทอง ประเภทเดินทน 10,000 เมตร ชาย
สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมกิจกรรม
สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดรอบตัดสิน โครงการสรรหากุลสตรีไทย 2556 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
งานบริการจัดหาแหล่งรายได้เสริม สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์งานที่สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556
สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ"สรรหากุลสตรีไทย 2556" ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมสวิส โฮเตล เลอคองคอร์ด
สำนักกิจการนักศึกษา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 18 กันยายน 2556
สำนักกิจการนักกิจการนักศึกษา ส่งนักกีฬาบาสเก็ตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซันโว บาสเก็ตบอล ครั้งที่ 1
สำนักกิจการนักศึกษา โดยนายพลวัฒน์ เร่งรีบ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกีียรติบัตรหอพักปลอดยาเสพติด ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมรวมพลังชาวเกริกต้านภัยเอดส์ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาในร่ม
สำนักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมรวมพลังชาวเกริกต้านภัยยาเสพติด
สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์และสำนักเขตสายไหม ทำการฉีดสารพ่นยากันยุง
สำนักกิจการนักศึกษา ต้อนรับคณะตรวจประเมินหอพัก
สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ มณฑลพิธีท้องท้องสนามหลวง
สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มหกรรมดนตรี กีฬา สมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด Love Mom,Love Your Life "กตัญญูแม่...แค่รักตัวเอง"
นักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักกิจการนักศึกษา นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสันติวัฒนธรรมสัญจร
 Page 1/3: [1] 2 3