สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างเนืองแน่น..