สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชสำนักกิจการนักศึกษา นำโดย นายพลวัฒน์ เร่งรีบ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำเจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร