สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ จอนด้วง นักกรีฑามหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถคว้าเหรียญทอง ประเภทเดินทน 10,000 เมตร ชายขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ จอนด้วง นักกรีฑามหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถคว้าเหรียญทอง ประเภทเดินทน 10,000 เมตร ชาย เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน และสามารถทำลายสถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้สำเร็จ ด้วยเวลา 46.18 นาที