สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา เสนอผลงานวิจัยสำนักกิจการนักศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้นำบุคลากรประจำสำนัก เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถ ในการทำงานได้หรือไม่" เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 07:30 - 12:00 น. ณ Centara Grand & Bangkok Convention Center ชั้น 22 Central World จัดโดย Top Gun บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด