สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “ นักร้องลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 1”ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “ นักร้องลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ บริเวณ Main Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร