ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมโครงการ “ปันรัก ปันยิ้มเพื่อผู้สูงอายุ” กับสโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี เพื่อสร้างความรัก
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เกาะกระแสอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม”
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการสมัครงาน หัวข้อ “เตรียมกาย เตรียมจิตพิชิตงานก่อนใคร”
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีและรับเกียรติบัตร ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บริการสังคม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โครงการ “คืนรอยยิ้มให้สิ่งแวดล้อม” ณ ชุมชนหมู่บ้านสีล้ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ คืนรอยยิ้มให้ถนน” ด้วยการทำความสะอาดถนน เก็บกวาดขยะมูลฝอยโดยรอบชุมชนหมู่บ้านอมรินทร์และ รอบมหาวิทยาลัยเกริก
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่สังคม โครงการ "ทาสี ทาฝัน ปันน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านนาตาโพ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ศูนย์ส่งเสริมและบริ?การสังคม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก? เข้าร่วมโครงการ “รอยยิ้มเพื่อน้อง” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให?้แก่เด็กป่วย ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห?าราชินี
ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริ?การสังคมเกริก รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์และแนวทาง?การสร้างภาพลักษณ์องค์กรตำร?วจ ให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ? ชั้นปีที่ 3 ตอน 1-4 เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
โครงการ “รักษ์คลอง รักษ์ธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนบ้านลมทวน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทำความสะอาดลานวัด และล้างห้องน้ำบริเวณโดยรอบวัด ในโครงการ “ลูกพ่อเกริกหัวใจสีขาว” ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสามคีกับชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ไปบวชเนกขัมมะ ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ณ วัดสังฆทาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554
ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริ?การสังคม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สงคมและชุมชน
โครงการ “มันส์ หนัก มาก” ครั้งที่ 3 กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำตู้โต๊ะมาทำการซ่อมแซมและ จัดส่งให้โรงเรียนในชนบท
โครงการคัดแยกหนังสือ เพื่อนำไปบริจาคให้เด็กด้อยโอกาสในชนบท
โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” ณ โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม โดยมี ผอ.สันทิศ รุ่งแกร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รวมใจให้โลหิต ครั้งที่ 3/2554 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม และ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับเชิญร่วมงาน “รวมพลคนกิจการนักศึกษา สสอท.” และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศ "บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาดีเด่น"
ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมโครงการ “กล้าน้อยถวายแม่หลวง”
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน รณรงค์เลือกตั้ง
ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ในฐานะมัคคุเทศก์มีใบอนุญาต (ภาษาต่างประเทศ) นำนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมโครง?การถ่ายทอดต้นแบบมัคคุเทศก์อาชีพ
ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคมนำนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ไปฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์
การ จัดเสวนา “เลือกตั้ง’54 เยาวชนไทยจะได้อะไร”
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ ชมรมเสียงสตรี จัดเสวนาเรื่อง “สตรีขอมีส่วนร่วมคิดนโยบายประเทศ” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 2102 มหาวิทยาลัยเกริก