ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักฯ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
“ วัฒนธรรมกับการพัฒนา” บรรยาย โดย อ.วิษณุ เอมประณีตร์ และคณะฯ จากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553
“ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปาชีพ” บรรยาย โดย อ.วิษณุ เอมประณีตร์ และคณะฯ จากพิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งไทย วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2553
เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104 ชั้น 1 อาคาร มังคละพฤกษ์